Zber odpadov umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v rozpore so zákonom

Riešenie porušovania zákona je často aj otázkou peňazí, vlastník pozemkov - Mesto Košice peniaze má. Pozrite si reportáž: Zber odpadov umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v rozpore so zákonom.

Situácia je podobná pri nelegálnych príbytkoch na lesných pozemkoch. Aj keď rozdiely samozrejme sú. Napríklad lesné pozemky požívajú vyšší stupeň ochrany ako iné druhy pozemkov a na lesných pozemkoch má časť povinností a právomocí namiesto polície lesná stráž.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.