TypPríspevokAutorOdpovedíNaposledy aktualizované
ČlánekTrestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 odsek 1 písmeno a) zákona číslo 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) – upozornenie admin4pred 9 rokov 19 týždňov
StránkaVýzva predsedovi ústavnoprávneho výboru parlamentu na odsúdenie Programu potláčania ľudských práv admin0pred 11 rokov 34 týždňov
ČlánekZanedbávanie starostlivosti o les - námietky proti vybaveniu sťažnosti admin0pred 11 rokov 34 týždňov
StránkaNezabezpečovanie ochrany lesa - námietky proti vybaveniu sťažnosti admin0pred 11 rokov 34 týždňov
Príspevok v bloguAký je Váš názor na termín odstránenia tábora? admin12pred 11 rokov 42 týždňov
ČlánekOznámenie ministrovi vnútra doručené 14.2.2011 admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekNesúhlasné stanovisko štátnej správy lesného hospodárstva k absurdnému návrhu na "riešenie potreby bývania rómskeho etnika v lokalite osady Ružakovec" je súčasťou platného územného plánu obce. admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekPozemky, na ktorých (ešte) je nelegálny tábor, nemožno v žiadnom prípade považovať na zastavané admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekOdoslaná sťažnosť na lesný úrad admin0pred 11 rokov 46 týždňov
Príspevok v bloguAj Lomnička bola pekná obec, teraz vyzerá takto: admin5pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekŽiadosť o poskytnutie Programu starostlivosti o lesy admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekPonuka ministrovi vnútra na súčinnosť admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekUpozornenie lesnému úradu na nedostatky konania o správnom delikte admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekSťažnosť na neposkytnutie pomoci a neposkytnutie výpisu Programu starostlivosti o lesy admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekUpozornenie ministrovi vnútra na možný trestný čin pri sčítaní admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekOznámenie o správnom delikte admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekNašim hlavným cieľom nie je len ukončenie táborenia, ale aj odstránenie jeho dôsledkov admin1pred 11 rokov 46 týždňov
Príspevok v bloguZber odpadov umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v rozpore so zákonom admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekOdmietnutie vlastného trestného oznámenia admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekOznámenie o správnom delikte - neoprávnené používanie lesných pozemkov admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekSťažnosť proti postupu Krajského lesného úradu admin0pred 11 rokov 46 týždňov
Príspevok v bloguNa krídlach fantázie admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekOznámenie o nečinnosti podriadeného správneho orgánu admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekPraktiky politických nominantov (Richard Sulík: "Za svojimi nominantmi si stojíme" alias politické krytie) admin0pred 11 rokov 46 týždňov
ČlánekOd ministerstva požadujeme riadne vybavenie našej sťažnosti admin0pred 12 rokov 7 týždňov